Home

Koningsdag: ook vólgend jaar?

Rabobank Clubkascampagne 2018 A3

 

Koningsdag 2018 zit er weer op... We hebben er weer een hele gezellige, actieve dag van mogen maken, die ook nog eens werd omlijst door prachtige weersomstandigheden. Daarvan getuigen ook de foto's die je vindt in ons online fotoalbum, en waarmee je nog eens kunt nagenieten van de festiviteiten. Maar met deze dag nog maar nét achter de rug richt het Oranjecomité Maarheeze het vizier alweer op Koningsdag 2019. De eerste inspanningen zijn daarbij vooral gericht op het verkrijgen van de financiële middelen. Want zodra we weten met welk budget we de Koningsdag-activiteiten kunnen gaan organiseren, weten we ook wát we kunnen organiseren. En elk jaar weer slagen we erin hiermee een leuke dag in en om de Smeltkroes te organiseren voor de basisschooljeugd, en diverse activiteiten voor de senioren van zorgcentrum Marishof.

De steun van Rabobank is daarbij belangrijk. Als stichting mogen wij deelnemen aan de Clubkas campagne. Voor de deelnemers stelt Rabobank jaarlijks een bedrag beschikbaar, waarbij de leden door middel van een online verkiezing mogen bepalen welke stichting of vereniging hiervan een deel mag ontvangen. Het principe is eenvoudig: alle leden ontvangen per post een stempas. Met deze stempas kunnen zij inloggen op de site van Rabobank Samen Sterker. Elk lid krijgt vijf stemmen, en mag die uitbrengen op één of meer van de deelnemende organisaties, met een maximum van twee stemmen per organisatie. Het aantal uitgebrachte stemmen bepaalt uiteindelijk welk bedrag de organisatie ontvangt.

Waarom is dit voor Oranjecomité Maarheeze zo belangrijk? Als stichting hebben we geen leden, en dus geen inkomsten via contributie. De inkomsten die voortkomen uit de kaartverkoop voor het spelprogramma zijn bescheiden, omdat we de drempel voor de kinderen om hieraan deel te nemen zo laag mogelijk willen houden. Gemeentelijke subsidie én de inkomsten uit sponsoring van het lokale bedrijfsleven en Rabobank zijn daarom onontbeerlijk. Je stem voor Oranjecomité Maarheeze is dus van wezenlijk belang om ook vólgend jaar weer met elkaar Koningsdag te kunnen vieren! 

Voor de organisatie van Koningsdag 2019 wil een aantal bestuursleden het stokje bovendien gaan overdragen aan anderen. Wil jij niet ons alleen financieel ondersteunen, maar ook mee aan de basis staan van deze mooie dag? Ga dan naar de contactpagina op deze site en stuur ons een mailtje!

Copyright © 2016. All Rights Reserved.